Lisaks toruliinide, seadmete ja ventilatsiooni paigaldustöödele laevas teeme oma  Tallinna tehases järgmisi töid:

  • torude lõikus, painutus ja keevitamine
  • torupakettide koostamine
  • torude (sealhulgas kõrgsurvetorude, nt hüdraulika-, auru- ja tulekustutussüsteemi torude) töötlemine ja vormimine.

Tallinna tehas on asutatud 2017. aasta alguses ja seal asub tehniliselt parim torude töötlemiseks mõeldud masinapark Eestis. Kasutame Saksa, Soome, Tšehhi ja Portugali seadmeid.

Töötlus ja vormimine
Toruotsa töötluse ja valtsimise eesmärk on ette valmistada mõõtu lõigatud toru otste õige vorm edasiseks valmistusprotsessiks nagu toruotste omavaheline ühendamine muhviga või lahtise ääriku paigaldamine:

  • ääriku tarvis valtsime toru otsa nn torukaeluse
  • muhvi tarvis laiendame toruotsa läbimõõtu
  • keevituseks lõikame vajaminevasse faasi.

Keevituse ettevalmistuseks anname toru otsale keevitusõmbluseks vajaliku kuju/faasi.

Toru lahtise ääriku paigaldamiseks valtsime spetsiaalse seadmega toru otsa nn torukaeluse.

Torukaeluste valtsimismasin.

Tuvastamine
Et tellijal oleks ülevaade toruvalmistuse protsessist ja transpordist, pakume võimalust lisada toodetele spetsiaalsed etiketid. Erimaterjalist etiketid taluvad nii happetöötlust kui ka tsinkimist, mistõttu neid ei ole vaja enne töötlust eemaldada ning ka näiteks nendele prinditav QR-kood jääb loetavaks peale mainitud töötlusi.

Spetsiaalne etiketiprinter tuvastatavuse tagamiseks. Need etiketid peavad vastu ka happe- ja tsingivannis.

Pinnatöötlus
Sõltuvalt toru eesmärgist ning paigaldusasukohast tuleb toru kaitsta nii seest kui väljast erinevate keskkonnamõjude eest.

Kuna iga pinnatöötlus nõuab omaette tootmisprotsessi, siis on mõistlik need teenused osta spetsialiseerunud allhankijatelt.

Haaveldus on vajalik süsinikterasest torude puhastamiseks torule paratamatult kogunevast roostetolmust, samuti toru pinna karestamiseks, et peale kantav pinnakate paremini nakkuks.

Happetöötlus on mõnikord vajalik roostevabast terasest torude puhastamiseks nende torude töötlemisel tekkiva mustuse või õli eemaldamiseks enne vajaliku pinnakattega katmist.

Värvimisega kantakse valmistatavale torule keskkonnamõjude eest kaitsev pinnakate.

Õlitamine on mõeldud ajutiseks toru sisepinna katmiseks, et kaitsta seda keskkonnamõjude eest transpordi käigus.

Tsinkimisega kantakse valmistatavale torule pinnakate, mis kaitseb seda seest ja väljast keskkonnamõjude eest.

Kummeerimine on protsess, mille käigus paigaldatakse toru sisepinnale vajaliku paksusega kummikiht selleks, et kaitsta toru seestpoolt ekspluateerimise käigus sealt läbi voolava agressiivse vedeliku eest.