Toruotsa töötlus ja valtsimine spetsiaalse seadmega annab olulise eelise toru tootmisel, lühendades torude tootmisaega ning vähendades kvaliteediriski ligi poole võrra.
See protsess aitab vormida toru lahtise ääriku jaoks vajaliku krae või kahe toru ühendamiseks vajaliku muhvi toru enda otsatüki materjalist. See tähendab, et toru krae või muhvi jaoks on vajalik ainult üks keevisõmblus kahe asemel, ning me säästame 50% sellise toru tootmisajast.