Koostamine
Torude koostamisprotsessis valmistame vajaliku toote keevituseks ette ehk kinnitame keevitusega punktimise abil kõik vajalikud torukoostu detailid omavahel õiges asendis üksteise külge.
Keevitus
Keevituse käigus kinnitame eelkoostatud toote vajalikus asendis keevituslaua või keevituspöördlaua külge ning keevitame lõplikult kõik torukoostu detailid omavahel kokku. Kasutusel on MAG ja TIG keevitusprotsessid.

Erinevad keevituse pöördlauad ja keevitusaparaadid (eraldi süsinik- ja roostevabale terasele).