Megastar NB-391

  • Klient Tallink
  • Valmis 2016-2017

Üks meie suuremates projektidest Meyer Turku laevatehases.

Teostasime kogu ahtrimootoriruumi  ja ventilatsiooni-, torusüsteemide,-väljaehituse, torumoodulite ja ehituse ja paigalduse, kaabliradade paigalduse, käiguteede, erinevate tasapindade ja piirete väljaehituse. (AC) kompressoriruumi seadmete paigalduse, ventilatsiooni-, torutööd.

Stern tube, fin stabilizez, Aft-thrusters, steering gears ja Incinerator hüdrauliika torutööd koos systeemi pesu ja survestusega.

Tallinki uus kiirparvlaev Megastar on 212 meetrit pikk ja võtab pardale kuni 2800 reisijat. Kütusena kasutab Megastar peamiselt veeldatud maagaasi (LNG), kuid on võimeline liikuma ka diiselkütusega. Laev on ehitatud spetsiaalselt Tallinna – Helsingi liini tarbeks ning järgib kõiki praegusi ja tulevasi nõudeid heitgaaside seirealadele, mille hulka kuulub ka Läänemeri.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KS6GbcHCcRI